Zvěřinový závod Maxmilián byl uveden do provozu v prosinci roku 2010. Splňuje nejpřísnější veterinární normy Evropské unie a přísné direktivy Evropské komise.

V březnu roku 2011 byl v závodě proveden veterinární audit, který výše uvedené skutečnosti bezvýhradně potvrdil.

Společnost se spolupodílí na provozování 2 honiteb, 2 obor a tří farem.

Veškerá chovaná zvěř je pod stálou veterinární kontrolou. Úzce spolupracujeme s Institutem ekologie a chovu zvěře pod vedením MVDr. Karla Bukovjana.

Zvěř chovaná v našich zařízeních je pravidelně dokrmována plody stromů Jírovec Maďal a Dubu zimního. Celkově dbáme na vyváženou a bohatou stravu námi chované zvěře, což se následně projevuje v nadstandardní kvalitě zvěřiny. Veškerá ulovená zvěř je pod stálým dohledem našich zaměstnanců a je ihned zpracována v našem zvěřinovém závodě. Nedochází tak k jejímu znehodnocení nevhodným uskladněním, čekáním na dopravu či pozdější dohledávkou.

V průběhu zpracování prochází zvěřina dvojí veterinární kontrolou,černá zvěř dokonce trojí, včetně laboratorního vyšetření. Následně dochází k jejímu rozporcování,vakuovému zabalení,šokovému zamražení a následnému uskladnění v mrazících boxech. Po celou dobu je veden záznam o původu zvěře a každý kus zvěřiny je tedy snadno dohledatelný od příjmu až po prodej konečnému zákazníkovi. Každý balíček zvěřiny je označen naší obchodní značkou Maxmilián, datem balení a spotřeby.